iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

Strategie

Strategie

 

Description

Stratégie sú jediný odborný mesačník o marketingu, reklame, médiách. Na slovenskom odbornom trhu majú dlhoročné a stabilné postavenie.

V septembri 2010 sa stali prvým slovenským časopisom dostupným na iPade.

Je to titul pre komunitu pracujúcu v oblastiach, kde je marketingová komunikácia nevyhnutná. Rovnako sem patrí cieľová skupina ľudí, ktorí pracujú v oblasti médií, reklamy, servisných agentúr a online prostredí. Stratégie prichádzajú s novinkami a inšpiráciami. Zaoberajú sa tým, ako efektívne využívať marketingové nástroje, ktoré formy komunikácie fungujú, ako sa správa konkurencia. Nevyhnutnosťou v obsahu sú dáta a výskumy.

Stratégie ponúkajú v priebehu roka takmer dve desiatky monotematických špecializovaných príloh, orientovaných na najvýznamnejšie segmenty komunikačného priemyslu na Slovensku. Mnohé z nich sa stali takmer oficiálnymi ročenkami jednotlivých profesijných asociácií a odvetví. Špecializované prílohy ponúkajú ešte detailnejší pohľad na aktuálny stav v daných odvetviach, trendy a perspektívy ich ďalšieho rozvoja.

V aplikácii máte možnosť zakúpenia predplatného* a týmto spôsobom máte vydanie k dispozícii ešte skôr ako je v stánku! Zároveň získavate prístup k celému archívu až do Januára 2010.

* Platba za predplatné bude zaplatená z vášho iTunes účtu po potvrdení o nákupe. Predplatné sa automaticky obnovuje, čo znamená, že bude automaticky predĺžené po vypršaní jeho platnosti. Vždy môžete zrušiť nasledujúce predĺženie predplatného najneskôr 24 hodín pred koncom súčasného predplatného obdobia.

Predplatné na 12 mesiacov: 54, 99€ (4, 58€ za vydanie)

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.coverpageapp.com/policy

-

Stratégie magazine is one of its kind magazine specialized in marketing, advertising and media. It has the longstanding and stable role in the Slovak market. It was the very first magazine available on iPad in Slovakia, starting in September 2010.

Stratégie is the title for community working in industries where marketing communication is the necessary part of business. It is also for group of people working in media, advertising, agencies and online environment. We are bringing the innovation and inspiration.

It is all about using marketing effectively, ways of communication which work the best and competition and their behavior. Important part of the content is always the data and research.

Stratégie magazine also brings nearly twenty specialized supplements, orientated to the most influential segments of communication industry in Slovakia. Lot of the supplements became almost the official year-book of some of the professional associations. Specialized supplements are bringing even more detailed sight of current state of each field, trends and the perspective of its future enlargement.

In application, there is possibility to buy a subscription* and get your favourite issues even before they are printed! You also get an access to archive of all issues from January 2010.

* Payment for subscription will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. Subscriptions are auto-renewable, means that they will be automatically renewed after they expire. You can always cancel next renewal of subscription at least 24-hours before the end of the current period. You can choose among three lengths of subscription:

Subscription for 12 months: 54, 99€ (4, 58€ per issue)

More information about privacy policy visit http://www.coverpageapp.com/policy

What's New in Version 2.7.1

- pridaná funcionalita schvalovania nákupov pri rodinnom zdieľaní (family sharing)
- oprava zobrazenia prvej strany na iPhone

View iPhone screenshots | View iPad screenshots

iPhone Screenshots

Strategie iPhone Screenshot 1
Strategie iPhone Screenshot 2
Strategie iPhone Screenshot 3
Strategie iPhone Screenshot 4

iPad Screenshots

Strategie iPad Screenshot 1

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2017-03-07 21:31:23). For actual information go to iTunes

Related to «Strategie» applications

Timeless Sales Strategies - How to Leverage on Powerful Online and Offline Strategies to Boost Your Sales!

Timeless Sales Strategies - How to Leverage on Powerful Online and Offline…

Welcome to "Timeless Sales Strategies"In this book, you will learn all about ideas that sales superstars use to become who they are today and how you can become like them too.In the 21st century, times have changed and it isn't easy to anticipate the demands of your clients or… more

Price: $0.99 | Category: Business
MW2 Ultimate Utility Pro Strategy - A Modern strategy guide for a warfare based game 2

MW2 Ultimate Utility Pro Strategy - A Modern strategy guide for a warfare based…

WARNING - This app is not for noobsDid you know that there is a way to make the Pave Low count towards your killstreak every time? How about the fact that the the MP5 does the most close range damage per second of any gun in the game? Or do you know the trick to SURVIVING the tactical nuke?You will… more

Price: $3.99 | Category: Reference
LP Strategy for Letterpress - Helper, Hints, Companion, Strategy and even some Letter Press Cheats

LP Strategy for Letterpress - Helper, Hints, Companion, Strategy and even some…

Makes the awesome game Letterpress even more funHave epic battles with your friends (if they also have LP Strategy for Letterpress) or crush your enemies (if they don't have the app).Now with automatic Letterpress game import Simply take a screen shot of your Letterpress game and LP Strategy… more

Price: free | Category: Games

east - europe and asia strategies - n.32 (ita)

east (europe and asia strategies) si occupa di economia, politica e cultura e ha come focus principale lEuropa e i rapporti tra questa e lestremo oriente, India e Cina in particolare.Edita da Banda Larga in collaborazione con Internazionale e diretta da Vittorio Borelli, la rivista sostenuta da… more

Price: $0.99 | Category: News
east - europe and asia strategies - n.33 (ita)

east - europe and asia strategies - n.33 (ita)

east (europe and asia strategies) si occupa di economia, politica e cultura e ha come focus principale lEuropa e i rapporti tra questa e lestremo oriente, India e Cina in particolare. Edita da Banda Larga in collaborazione con Internazionale e diretta da Vittorio Borelli, la rivista sostenuta da… more

Price: $0.99 | Category: News
Game Strategies ~ Win at Poker, Chess, Go, Scrabble, Sudoku, Backgammon

Game Strategies ~ Win at Poker, Chess, Go, Scrabble, Sudoku, Backgammon

Strategy guide for six games for the price of one.This application will teach you how to play each of these games, then will show you how to advance to become an expert in each game. The steps you need to take to become really good and undefeatable.There are secrets and tricks for Poker, Chess, Go, … more

Price: $0.99 | Category: Games

A Sales Strategies Guide to increase your commissions

SaleLooking to increase your commissions and become to top sales dog of your office?Want to learn new tips and tricks to improve your closing ratio?Written by expert salespeople, this guide will help you:Uncover Sales MythsThe Truth about Good / Bad productsCold CallingMarketingOnline… more

Price: $2.99 | Category: Business
Web 2.0: A Strategy Guide

Web 2.0: A Strategy Guide

By Amy ShuenPublished by O'Reilly Media (http://oreilly.com/catalog/9780596514433/)Web 2.0 makes headlines, but how does it make money? This concise guide explains what's different about Web 2.0 and how those differences can improve your company's bottom line. Whether you're an… more

Price: $6.99 | Category: Business
Game of Pure Strategy

Game of Pure Strategy

Game of Pure Strategy (GOPS) is a online multiplayer card game. Easy to learn, but layers of strategy underneath.Find an instant match against anyone in the world or invite your Gamecenter friends to play. Quick gameplay means you can play a game in under 3 minutes - perfect for playing on the go… more

Price: free | Category: Games
Table Tennis Strategy

Table Tennis Strategy

Table Tennis Strategy is a tool application that help sports personals to discuss game plan, strategy with other team member. It is very easy to use by dragging the player to a position in the court to display expected arrangement. For coaches, parents and players to discuss player position… more

Price: $0.99 | Category: Sports

View all related to: Strategie applicationsMobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
88 ms.